Tehnika

SIA „A-Land” pastāv kopš 2006.gada. Šo gadu laikā uzņēmums ir strauji attīstījies un guvis lielu pieredzi ceļu, ielu, laukumu, būvniecībā, apgaismojuma un elektro ietaišu izbūvē, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvē, labiekārtošanas un uzturēšanas darbos. 

Mēs lepojamies ar paveikto!

Mēs attīstamies un pilnveidojam savas zināšanas.
Mums ir liels gandarījums ka mūsu darbības rezultātā tapuši daudzi interesanti infrastruktūras objekti, kas Latviju dara skaistāku, sakoptāku.

Nozīmīgākie objekti ar kuriem mēs lepojamies:

 • “Veloceliņa izbūve projektā "Veloceliņa izbūve Liepājā"(17km)”
 • “Gulbju dīķa un tam pieguļošās teritorijas rekonstrukcija”
 • “Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija (būvobjekti nr.3.,4.,5., 8.)
 • “D klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā „Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā”
 • "C klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcijai posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos”
 • “Fr. Brīvzemnieka ielas rekonstrukcija, posmā no Dzirnavu ielas līdz Stūrmaņu ielai, Liepājā 1.kārtas un 2.kārtas būvdarbi”
 • “Jāņa Čakstes laukuma labiekārtojuma rekonstrukcija, Liepājā”
 • “Skvēra Lielajā ielā 16 un Lielajā ielā 18 Liepājā rekonstrukcija”
 • “Garnizona kapsētas rekonstrukcija, Liepājā 1.,2.,3., 4.kārta Ģenerāļa Baloža ielā 37, 37A un 37B, Liepājā”
 • “Liepājas speciālās internātskolas teritorijas labiekārtojums Ūliha ielā 56, Liepājā"
 • “Liepājas speciālās internātskolas teritorijas labiekārtojuma renovācija Klaipēdas ielā 94, Liepājā, 3.kārtas būvdarbi”
 • “Daļēja būvju nojaukšana un teritorijas rekultivācija zemesgabaliem Virssardzes ielā Nr.1, 6, 8, 9, 12, Zemgales ielā Nr.1,7,9,11,13,17, Lazaretes ielā Nr.6,6A, 8A, uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, Liepājā”
 • “Tirgus ielas rekonstrukcija posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai, Liepājā”
 • “Grobiņas ielas rekonstrukcija Liepājā”
 • “Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža autoceļa Mazstroķu ceļš, Apriķu meža iecirknī, Durbes novadā, Vecpils pagastā, būvdarbi”
 • “Stendes ielas stāvlaukuma (kad.Nr.6201 021 0103;6201 021 0096) atjaunošanu Kuldīgā, Kuldīga novadā”
 • “Dabas tūrisma infrastruktūras izveide dabas liegumā “Liepājas ezers” , Zirgu sala 2, Liepāja”
 • “Autostāvvietu izbūve starp Jūras un Dzirnavu ielām, Liepājā”
 • “Teritorijas labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājai Dzērves ielā 25, Liepājā”
 • “Teritorijas labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājai Airītes iela 1, Liepājā un Airītes ielā 3, Liepājā”
 • “Teritorijas labiekārtojuma pārbūves darbi E.Tisē ielā 48, 50 un 52, Liepājā”
 • “Meža autoceļa "Šustas ceļš" būve Grobiņas meža iecirknī, Grobiņas novadā, Gaviezes pagastā”